Ansökan & behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

Antagning

Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas och skickas in samtidigt som ansökan skickas till antagning.se, dvs senast 18 april. Hemuppgiften för 2017 publiceras på denna hemsida 10 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

Hemuppgift 2017

Tidigare års hemuppgifter

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2017-08-15

VIKTIGA DATUM 2017

10 feb: hemuppgiften finns tillgänglig på denna sida 

15 mars: webbanmälan öppnar på antagning.se.

18 april: sista anmälningsdag på antagning.se och hemuppgiften ska vara inskickad/inlämnad till LTH.

12-13 juni: provdagar på IKDC. Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till Universitets- och högskolerådet, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet.

21 juni: sista kompletteringsdag antagning.se.

13 juli: antagningsbesked 1, antagning.se. OBS! Svarskrav!

28 juli: sista svarsdag till antagning.se.

3 augusti: antagningsbesked 2, antagning.se.

21 augusti: upprop