Ansökan & behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

Antagning

Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall vara inkommen till LTH senast sista ansökningsdag. Hemuppgiften för 2019 publiceras på denna hemsida ca 15 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

 

Klicka här för mer information

 

Hemuppgift 2019

Hemuppgiften publiceras här senast den 15 februari.

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2019-01-17

Viktiga datum 2019

Kommer inom kort