Ansökan & behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall lösas och skickas in samtidigt som ansökan skickas till antagning.se, dvs senast 16 april. Hemuppgiften för 2018 publiceras på denna hemsida ca 15 februari. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

 

Klicka här för mer information

 

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2018-11-13

Viktiga datum 2018

ca 15 feb: hemuppgiften finns tillgänglig på denna sida 

15 mars: webbanmälan öppnar på antagning.se.

16 april: sista anmälningsdag på antagning.se och hemuppgiften ska vara inskickad/inlämnad till LTH.

18-19 juni: provdagar på IKDC. Efter genomförda antagningsprov i Lund skickas en lista över resultaten till Universitets- och högskolerådet, som kontrollerar behörigheten och sköter antagningen till programmet.

21 juni: sista kompletteringsdag antagning.se.

12 juli: antagningsbesked 1, antagning.se. OBS! Svarskrav!

27 juli: sista svarsdag till antagning.se.

8 augusti: antagningsbesked 2, antagning.se.

27 augusti: upprop