Kurser & upplägg

Utbildningen är uppdelad i två delar, en kandidatutbildning på 180 högskolepoäng (3 år) som leder till konstnärlig kandidatexamen i design (Bachelor of Fine Arts in Design).

Du har sedan möjlighet att söka till en masterutbildning på 120 högskolepoäng (2 år), som leder till en konstnärlig masterexamen i design (Master of Fine Arts in Design).

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2017-03-01