Ansökan & behörighet

Förkunskapskrav

Du är behörig att söka till utbildningsprogrammet om du uppfyller kraven för:

Antagning

Antagning till kandidatutbildningen i industridesign sker enbart genom antagningsprov. Genom provet prövas förmågan till kreativt tänkande, gestaltningsfärdigheter och analytisk förmåga ur ett konstnärligt perspektiv. Första delen av provet består av en hemuppgift som skall vara inkommen till LTH senast den 15 april 2019. Hemuppgiften för 2019 publiceras på denna hemsida den 1 februari 2019. 

De sökande som bedöms ha goda förutsättningar för utbildningen, kallas till fortsatt antagningsprov. Denna del av provet genomförs under två dagar på Ingvar Kamprad Designcentrum i Lund. Trettio studenter tas in varje höst.

 

Klicka här för mer information

 

Hemuppgift 2019

Page Manager: Mail the Programme Uppdate ID-web

Webmaster: webmaster@lth.se
Last updated: 2019-01-31

Datum antagning 2019

Senast 15 april: ansökan på www.antagning.se

Senast 15 april: hemuppgiften ska vara inkommen till LTH

17 - 18 juni: provdagar vid Industridesignskolan i Lund

Övriga datum finns här